เดโม (อังกฤษ: Demo) เป็นเพลงหรือกลุ่มของเพลงที่บันทึกสำหรับการออกจำหน่าย หรือส่วนใหญ่มักหมายความว่าการเผยแพร่สู่สาธารณะ เดโมเป็นวิธีหนึ่งของนักดนตรีในการคิดโครงร่างแนวคิดการประพันธ์เพลงก่อนที่จะบันทึกและออกเผยแพร่จริง โดยการบันทึกลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตลับเทป, แผ่นซีดี หรือไฟล์เพลงดิจิทัล และเมื่อโครงแนวคิดที่ได้จากเดโมที่บันทึกของนักดนตรีมีความพร้อม ก็จะมาบันทึกจริงในค่ายเพลง, ผ่านโปรดิวเซอร์เพลง, หรือนำให้ศิลปินอื่นทำผลงาน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้