เดอะโกร๋น ก๊วน กวน ผี

ภาพยนตร์เรื่อง เดอะโกร๋น ก๊วน กวน ผี เคยออกฉายแล้วเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2547 กำกับภาพยนตร์โดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ กำกับภาพโดย ปรีชา ชื่นชม เป็นภาพยนตร์แนว ผี/ตลก

เดอะโกร๋น ก๊วน กวน ผี
กำกับบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
เขียนบทบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
นักแสดงนำเทพ โพธิ์งาม
เพ็ญเพชร เพ็ญกุล
ญดา โชติชูตระกูล
สิริมา อภิรัตนพันธุ์
ค่อม ชวนชื่น
กิตติพงษ์ วงศ์ทอง
เณรแอ
หยอง ลูกหยี
เด๋อ เชิญยิ้ม
ไส เชิญยิ้ม
ไมเคิล เชิญยิ้ม
ยาว สุโขทัย
พวง สุโขทัย
โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม
ชาลี ดอกกระโดน
ดอน จมูกบาน
ปีเตอร์ สารีวงษ์
พราวนภางค์ สาครบุตร
เปขณางค์ ยอดมณี
ศิรินรัตต์ ป้องเมือง
ดม ชวนชื่น
จันทนา ศิริผล
สุพรรณี ผึ่งประเสริฐ
เอกวี ภักดีวงษ์
ชาติ พิมพ์สุวรรณ
ส่องแสง สร้อยสว่าง
ภูมิ เดชดวง
พิริยะ วันประเสริฐ
สราวุธ อินทาราม
ไชยา มิตรชัย
แอน มิตรชัย
เด๋อ ดอสะเดา
สายันห์ ดอกสะเดา
เหี่ยวฟ้า
พล พันลาว
ผักกะเฉด เชิญยิ้ม
กำกับภาพปรีชา ชื่นชม
ดนตรีประกอบมนเฑียร มานะมนตรีกุล
ผู้จัดจำหน่ายไทยนครฟิล์ม (ชื่อเดิม ไทยฟิล์มพิคเจอร์ส) สรณ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
วันฉาย20 กุมภาพันธ์, พ.ศ. 2547
ภาษาไทย
ข้อมูลจาก IMDb
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข