เดมเลอร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เดมเลอร์ หรือ ไดม์เลอร์ (Daimler) สามารถหมายถึง:

  • ก็อทลีพ ไดม์เลอร์ - วิศวกรชาวเยอรมัน ผู้ริเริ่มสร้างรถยนต์คันแรก
  • เดมเลอร์ (รถยนต์) - บริษัทผลิตรถยนต์จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันล้มเลิกบริษัทแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของจากัวร์
  • ยูเอสเอ เดมเลอร์ - บริษัทผลิตรถยนต์จากสหรัฐอเมริกา (1888-1907)
  • ออสโตร-เดมเลอร์ (Austro-Daimler) - บริษัทผลิตรถยนต์จากประเทศออสเตรีย (1899-1934)
  • Daimler Motoren Gesellschaft - บริษัทของก็อตต์ลีบ เดมเลอร์ ผลิตรถยนต์ยี่ห้อเมอร์ซิเดส ภายหลังรวมกับบริษัทของคาร์ล เบนซ์ และใช้ยี่ห้อเมอร์ซิเดส-เบนซ์
  • เดมเลอร์-เบนซ์ บริษัทผลิตรถยนต์ยี่ห้อเมอร์ซิเดส-เบนซ์ (1926-1998)
  • เดมเลอร์ไครส์เลอร์ บริษัทที่เกิดจากการรวมกิจการกันระหว่างเดมเลอร์-เบนซ์ กับไครส์เลอร์ (1998-2007)
  • ไดม์เลอร์ อาเก บริษัทผลิตรถยนต์ยี่ห้อเมอร์ซิเดส-เบนซ์ ภายหลังจากการแยกกิจการกันกับไครส์เลอร์ (2007-ปัจจุบัน)