เดนนิส กาบอร์


เดนนิส กาบอร์ ซีบีอี, เอฟอาร์เอส (Dennis Gabor CBE, FRS; 5 มิถุนายน ค.ศ. 1900 - 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979) นักประดิษฐ์และวิศวกรไฟฟ้าชาวอังกฤษเชื้อสายยิว-ฮังการี [1] เป็นผู้ค้นพบหลักการของการสร้างภาพ 3 มิติแบบฮอโลกราฟี โดยบังเอิญขณะกำลังพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การค้นพบครั้งนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี ค.ศ. 1971 [2]

Dennis Gabor
เกิด5 มิถุนายน ค.ศ. 1900(1900-06-05)
บูดาเปสต์,  ฮังการี
เสียชีวิต8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979 (78 ปี)
ลอนดอน,  สหราชอาณาจักร
พลเมือง ชาวฮังการี /  ชาวอังกฤษ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ฟิสิกส์
สถาบันที่ทำงานวิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน
British Thomson-Houston
ศิษย์เก่าTechnical University of Berlin
Technical University of Budapest
งานที่เป็นที่รู้จักการประดิษฐ์ฮอโลกราฟี
รางวัลที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ (1971)
IEEE Medal of Honor (1970)

เดนนิส กาบอร์เกิดในครอบครัวชาวยิวที่บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี หลังจากจบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าจากฮังการี และเยอรมนี ก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับหลอดรังสีคาโทด และเครื่องออสซิโลกราฟ

หลังจากอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และพรรคนาซีเข้ามามีอำนาจในปี ค.ศ. 1933 เขาได้อพยพออกจากนาซีเยอรมนี และได้รับเชิญไปทำงานในประเทศอังกฤษ เขาได้รับสัญชาติอังกฤษในปี ค.ศ. 1946

เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Arthur T. Hubbard (1995) The Handbook of surface imaging and visualization CRC Press, 1995.
  2. "Fizikai Szemle 1999/5 - Zsolt Bor: OPTICS BY HUNGARIANS" (with Dennis Gabor), József Attila University, Szeged, Hungary, 1999, webpage:KFKI-Hungary-Bor.