เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา

พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา(29 ตุลาคม 2500-) เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1] อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ[2] อดีตที่ปรึกษา(สบ.10) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[3]

เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 33
รับใช้Emblem of Royal Thai Police.pngสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำการพ.ศ. 2523 - 2561
ชั้นยศRTP OF-9 (Police General).svg พลตำรวจเอก

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2500 เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 33 (นรต.33)

การศึกษาแก้ไข

  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[4]

การดำรงตำแหน่งแก้ไข

  • พ.ศ. 2554 - ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน[5]
  • พ.ศ. 2557 - รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4[6]
  • พ.ศ. 2557 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[7]
  • พ.ศ. 2558 - ที่ปรึกษา(สบ.10)[8]
  • พ.ศ. 2559 - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข