เซียวฮื้อยี้ (ตัวละคร)

เซียวฮื่อยี้ เป็นตัวละครในโก้วเล้ง มีลักษณะเป็นเด็กหนุ่มที่เก่ง ฉลาด ความจำเป็นเลิศ เขาเติบโตโดยการเลี้ยงดูของ 5 คนโฉด คือ โต่วซัวะ ฮาฮายี้ ลี้ตั่วฉุ่ย ตู้เกียวเกียว และ อิมเก้าฮิว และได้รับการดูแลโดยหมอบ้วงฉุนแซ เซียวฮื้อยี้จึงเป็นคนที่ทันคน ผู้ที่นำเขามาที่หุบเขาคนโฉดคือ อี่น่ำเทียน แต่ไม่ทราบว่าภายหลัง หลังจากเล่มที่ 48 ภาคแค้นอี่น่ำเทียนเป็นต้นไปเขากลายเป็นคนหัวช้า