เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง

เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (อังกฤษ: Thin Film Solar Cell) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ แบบไม่มีรูปผลึก แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่ประกอบด้วย อะมอร์ฟัสและผลึกไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอน

ไมโครอะมอร์ฟัสโครงสร้างเรียงตัวนี้ ดูดซับทั้งองค์ประกอบสามารถมองเห็นและองค์ประกอบสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย ซึ่งนำไปสู่โการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่สำคัญ โครงสร้างเรียงตัวประกอบด้วยอะมอร์ฟัสและฟิล์มผลึกไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอนด้วยประสิทธิภาพโมดุลคงที่ถึง 8.5% แบล็คโมดุลมีลักษณะที่กลมกลืนกัน มีความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อวัตต์สูงกว่า ทั้งที่อุณหภูมิสูงและด้วยการกระจายแสง