เซลล์ชวานน์ (อังกฤษ: Schwann cell) ตั้งชื่อตามนักชีววิทยาชาวเยอรมัน เทโอดอร์ ชวานน์ เป็นเซลล์ค้ำจุน (เซลล์เกลีย) ในระบบประสาทรอบนอก[1] (peripheral nervous system,PNS) มีหน้าที่เหมือนกับเซลล์โอลิโกเดนโดรไซต์ซึ่งพบในระบบประสาทส่วนกลางคือ สร้างเยื่อไมอีลินเพื่อห่อหุ้มแอกซอนของใยประสาท

เซลล์ประสาท

โอลิโกเดนโดรไซต์

แก้

เซลล์ชวานน์แตกต่างจากโอลิโกเดนโดรไซต์ตรงที่ เซลล์ชวานน์ 1 เซลล์ สามารถหุ้มปลายประสาทได้เพียง 1 เซลล์เท่านั้น ขณะที่โอลิโกเดนโดรไซต์ 1 เซลล์ สามารถส่งระยางค์ไปหุ้มใยประสาทได้หลายแขนง

อ้างอิง

แก้
  1. http://blustein.tripod.com/Schwann_Cells/schwann_cells.htm