เซบาต เป็นพระราชธิดาของฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณในช่วงราชวงศ์ที่สิบสอง พระอิสริยยศเพียงอย่างเดียวของพระองค์ที่ทราบ คือ พระราชธิดาแห่งกษัตริย์ในพระวรกายของพระองค์ จนถึงตอนนี้พระองค์ได้รับการยืนยันเพียงจากด้านหลังของฐานรูปแกะสลัก ซึ่งพบที่เซราบิต เอล-คาดิมในคาบสมุทรไซนายเท่านั้น[1] ในปัจจุบันรูปแกะสลักดังกล่าวได้สูญหายไป ซึ่งเคยหนึ่งเคยเป็นภาพเหยี่ยวฟอลคอนฟาโรห์อเมนเอมฮัตที่ 1 และฟาโรห์เซนุสเรตที่ 1 โดยจารึกกล่าวถึงพระนามของฟาโรห์อเมนเอมฮัตที่ 2 ซึ่งอยู่ด้านบนของพระนามฟาโรห์เซนุสเรตที่ 1 และ เซบาต พระราชธิดาแห่งกษัตริย์ เนเฟรู พระมเหสีแห่งกษัตริย์, ฟาโรห์อเมนเอมฮัตที่ 2 และฟาโรห์เซนุสเรตที่ 1 อีกครั้ง[2] จากหลักฐานนี้ชี้ให้เห็นว่า เจ้าหญิงเซบาต เป็นพระราชธิดาของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 1 กับพระนางเนเฟรู และเป็นพระภคินีหรือพระขนิษฐาฟาโรห์อเมนเอมฮัตที่ 2[3][1]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 Grajetzki, Wolfram (2014). Tomb Treasures of the Late Middle Kingdom: The Archaeology of Female Burials. University of Pennsylvania Press. p. 190. ISBN 9780812245677.
  2. Biri Fay: The Louvre Sphinx and Royal Sculpture from the Reign of Amenemhat II, von Zabern, Mainz 1996, ISBN 3-8053-1760-3, p. 36-37
  3. Biri Fay: The Louvre Sphinx and Royal Sculpture from the Reign of Amenemhat II, von Zabern, Mainz 1996, ISBN 3-8053-1760-3, p. 46-47