เซนต์เจมส์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เซนต์เจมส์ หรือ นักบุญยากอบ สามารถหมายถึง

นักบุญ

แก้

สถานที่ที่ใช้คำทับศัพท์

แก้