เซนต์นิโคลัส (แก้ความกำกวม)

เซนต์นิโคลัส หรือ นักบุญนิโคลัส อาจหมายถึง:

นักบุญอื่น แก้

สถานที่ แก้