เซชู (ซองคา: ཚེས་བཅུ། แปลว่า "วันที่สิบ") เป็นการแสดงในวันที่ 10 ของเดือนเพื่อระลึกถึงคุรุรินโปเช ปัทมสัมภวะโดยจะจัดขึ้นตามเมืองต่างๆปีละครั้งไม่ตรงกัน การแสดงที่สำคัญในเทศกาลนี้คือ การแสดงระบำหน้ากากชุดต่างๆในลานอเนกประสงค์ของซอง

เซชูในพาโร

ผู้แสดงเป็นพระหรือฆราวาสที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ผู้รำจะแต่งกายด้วยชุดกระโปรงบานเป็นชั้นๆทำด้วยผ้ามีสดใส สวมหน้ากากเป็นรูปภูตผีปีศาจ สัตว์ หรือเทพเจ้า ใช้เครื่องประดับที่ทำจากกระดูกสัตว์ จุดประสงค์ของการรำเพื่อขับไล่มารหรือภูตผีปีศาจที่ชั่วร้าย ชุดการแสดงมีหลายชุด องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้การเต้นระบำหน้ากากนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเมื่อ พ.ศ. 2548

เมื่อจบการเต้นระบำแล้ว งานเทศกาลสิ้นสุดด้วยการทอดผ้าขาวบูชาพระบฏหรือธังกาซึ่งเป็นผืนผ้าที่เขียนรูปปัทมสัมภวะ บางวัดจะมีลามะมาเทศน์และแจกด้ายเป็นศิริมงคล

อ้างอิงแก้ไข

  • เมธา บรรณทัศน์. เปิดปูม คลายปม ภูฏาน. กทม.: ชมรมเด็ก.2550. หน้า 162 – 172