เชาวเลข สร่างทุกข์

เชาวเลข สร่างทุกข์ Head of Lotus Bedding Group producer และอาจารย์พิเศษ วิชา การเขียนเนื้อเพลงดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติ

แก้

เชาวเลขจบ ประถมศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง ศิลปศึกษาชั้นกลาง วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร และศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ไม่จบการศึกษา

ประวัติการทำงาน

อ้างอิง

แก้
  1. http://www.smallroom.co.th/index.php?op=about-index

http://websiteruengdd.blogspot.com/2012/04/smallroom.html

กระบวนการพัฒนาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ กรณีศึกษาบริษัท สมอลล์รูม จํากัด

http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Arlis_Buasuwan/fulltext.pdf

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนการบริหารองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท สมอลล์รูม จํากัด

http://203.131.210.100/ejournal/wp-content/uploads/2014/03/jcis560051.pdf

https://www.facebook.com/smallroommusic/posts/149658038468473

http://www.thaipr.net/life/375769[ลิงก์เสีย]

อะเดย์

http://independentindie.blogspot.com/

http://203.131.210.100/ejournal/wp-content/uploads/2014/03/jcis560051.pdf

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yedped

http://www.research-system.siam.edu/images/1062/05_ch3.pdf เก็บถาวร 2021-11-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

http://www.tcdcconnect.com/content/5762/

http://www.manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9590000073479 เก็บถาวร 2016-10-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

http://kanuay.kanuay.com/wbshow.php?nf=0329

http://www.inearbeat.com/single-post/2016/01/04/10-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87

http://news.gmember.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1-/News-2035[ลิงก์เสีย]