ค่าเฉลี่ย (แก้ความกำกวม)

(เปลี่ยนทางจาก เฉลี่ย)

ค่าเฉลี่ย อาจหมายถึง