เฉลิม อยู่วิทยา

เฉลิม อยู่วิทยา (เกิด 3 กันยายน 2493) เป็นบุตรคนที่สองของเฉลียว อยู่วิทยา กับนางนกเล็ก สดศรี[1]

เฉลิม อยู่วิทยามีพี่น้องร่วมมารดา รวม 5 คน สายพิณ พหลโยธิน, เฉลิม อยู่วิทยา, ศักดิ์ชาย อยู่วิทยา, อังคณา เพ็งสา (ถึงแก่กรรมแล้ว) และรัญดา อยู่วิทยา

ได้สมรสกับ นางดารณี อยู่วิทยา มีบุตร 3 คน วรางคณา อยู่วิทยา สมรสกับ ม.ล.กอกฤษต กฤดากร, วาริท อยู่วิทยา, วรยุทธ อยู่วิทยา

นายเฉลิม ภรรยา และลูก ปัจจุบันเป็น [กรรมการ ธุรกิจ 16 บริษัท] [2]

ปัจจุบันแก้ไข

สำหรับการบริหารธุรกิจของนายเฉลิมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างอย่างกว้างขวางนั่นคือ การดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่ม สปาย ไวน์คลเลอร์, เป็นผู้ผลิตไวน์ชื่อ “มอนซูน แวลลีย์” (Monsoon Valley) และ เครื่องดื่มแอปเปิ้ลเปิ้ลไซเดอร์ล่าสุดภายใต้แบรนด์ MOOSE( มูส ) และ [บริหาร Red Bull] ในประเทศอังกฤษ [3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข