ไฟล์:เฉลิม.jpg
เฉลิม อยู่วิทยา

เฉลิม อยู่วิทยา (เกิด 3 กันยายน ไม่ทราบปี) เป็นบุตรคนที่สองของเฉลียว อยู่วิทยา กับนางนกเล็ก สดศรี[1]

เฉลิม อยู่วิทยามีพี่น้องร่วมมารดา รวม 5 คน สายพิณ พหลโยธิน,เฉลิม อยู่วิทยา, ศักดิ์ชาย อยู่วิทยา, อังคณา เพ็งสา(ถึงแก่กรรมแล้ว) และรัญดา อยู่วิทยา

ได้สมรสกับ นางดารณี อยู่วิทยา มีบุตร 3 คน วรางคณา อยู่วิทยา สมรสกับ ม.ล.กอกฤษต กฤดากร, วาริท อยู่วิทยา, วรยุทธ อยู่วิทยา

นายเฉลิม ภรรยา และลูก ปัจจุบันเป็น [กรรมการ ธุรกิจ 16 บริษัทล] (เลิกกิจการแล้ว 13 บริษัท) [2] ได้แก่

 1. บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด ชื่อเดิม บริษัท ทีซีไวเนอรี่ จำกัด
 2. บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
 3. บริษัท คาวาลลิโน เซอร์วิส จำกัด
 4. บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด
 5. บริษัท ไทยเฉลิม จำกัด
 6. บริษัท สมุย ดาร์แลนด์ จำกัด
 7. บริษัท สยาม เบฟเวอเรจ จำกัด
 8. บริษัท สยาม แอร์เน็ท จำกัด
 9. บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด
 10. บริษัท ชายฝั่งอาหารทะเล จำกัด
 11. บริษัท เดอลัคซ์ เคเตอร์เรอส์ จำกัด
 12. บริษัท น้ำผลไม้ชายทะเล จำกัด
 13. บริษัท ผลไม้ชายฝั่ง จำกัด
 14. บริษัท เพอร์มาเน้นท์ ไฟว์ จำกัด
 15. บริษัท เรียลโฟคัส จำกัด
 16. บริษัท อินทิเจอร์ จำกัด

ในจำนวน 11 บริษัทจากทั้งหมด 16 บริษัท นายเฉลิม นางดารณี และบุตร 3 คนร่วมกันถือหุ้นใหญ่ ยกเว้น 5 บริษัทที่บุคคลอื่นร่วมถือหุ้นมากกว่า 10%ของทุนจดทะเบียน ได้แก่

 1. บริษัท คาวาลลิโน เซอร์วิส จำกัด ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ถือหุ้น 48,000 หุ้น (24%) นายเฉลิม 42,000 หุ้น (21%) นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี 30,000 หุ้น ( 15%) หม่อมหลวง กอกฤษต กฤดากร 20,000 หุ้น (10%) นางนันทมาลี ภิรมย์ภักดี 10% นายวรยุทธ อยู่วิทยา 10% นายวาริท อยู่วิทยา 10%
 2. บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ถือหุ้น 48,000 หุ้น (24%) นายเฉลิม 42,000 หุ้น (21%) นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี 30,000 หุ้น ( 15%) หม่อมหลวง กอกฤษต กฤดากร 20,000 หุ้น (10%) นางนันทมาลี ภิรมย์ภักดี 10% นายวรยุทธ อยู่วิทยา 10% นายวาริท อยู่วิทยา 10% มูลค่า หุ้นละ 100 บาท
 3. บริษัท เพอร์มาเน้นท์ ไฟว์ จำกัด ทุน 3 ล้านบาท หม่อมราชวงศ์ จุลรังษี ยุคล ถือหุ้น 7,499 หุ้น (24.99%) นาย ธีรภัทร พัวพันธุ์ทอง 7,499 หุ้น (24.99%) นายธรรม์นพ ตันติมงคลสุข 7,498 หุ้น (24.99%) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
 4. บริษัท อินทิเจอร์ จำกัด ทุน 10 ล้านบาท นายพิพัฒน์ ไกรสรพงษ์ นายสมชาย อยู่ถาวร นายศุขสนั่น โชติกเสถียร นางนทีทิพย์ กฤษณามระ นายเริงศักดิ์ สืบสัจจวัฒน์
 5. บริษัท สมุย ดาร์แลนด์ จำกัด ทุน 5 ล้านบาท นายเฉลิมและนางดารณีถือหุ้น 50% บริษัท วิสเปอริ่ง ฮิลล์ส ออฟชอร์ อิงค์ สัญชาติหมู่เกาะเวอร์จิน(อังกฤษ) ถือหุ้น 49%

ขณะที่ ม.ล.กอกฤษต กฤดากร คู่สมรสของ น.ส.วรางคณา อยู่วิทยา นอกจากเป็นกรรมการในกลุ่มนายเฉลิมแล้วได้ทำธุรกิจขายสินค้าร่วมกับ พล.อ.รังสฤษดิ์ แจ้งเจนกิจ ในชื่อ บริษัท โกลบอล ทีแอนด์ที จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 (พล.อ.รังสฤษดิ์ เป็นกรรมการ บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ ร่วมกับ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์) เป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มนางจิตติมา สังขะทรัพย์ ภรรยานายบัญญัติ บรรทัดฐาน ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ในชื่อ บริษัท บ้านสมถวิล จำกัด ร่วมกับ นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา นางกิ่งมณี ไกรฤกษ์ นางปัทมน อดิเรกสาร นายฐิติพัทธ ณ ป้อมเพ็ชร์ ซึ่งมีกลุ่ม บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ บริษัท สังขะทรัพย์ จำกัด

ปัจจุบันแก้ไข

สำหรับการบริหารธุรกิจของนายเฉลิมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างอย่างกว้างขวางนั่นคือ การดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่ม สปาย ไวน์คลเลอร์, เป็นผู้ผลิตไวน์ชื่อ “มอนซูน แวลลีย์” (Monsoon Valley) และ เครื่องดื่มแอปเปิ้ลเปิ้ลไซเดอร์ล่าสุดภายใต้แบรนด์ MOOSE( มูส ) และ [บริหาร Red Bull] ในประเทศอังกฤษ [3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข