เฉลิมไทยอวอร์ด ครั้งที่ 9

เฉลิมไทยอวอร์ด ครั้งที่ 9 เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาชิกเว็บไซต์ พันทิปดอตคอม โต๊ะเฉลิมไทย เพื่อยกย่อง เชิดชู ผลงานดีเด่น ทางด้านภาพยนตร์ ตลอดปี พ.ศ. 2555 โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและผู้ชนะในสาขาต่าง ๆ ได้มาจากการลงคะแนนเสียงของสมาชิกเว็บไซต์ pantip ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ภายหลังมีการประกาศผลรางวัลขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556[1][2]

ผลรางวัลเฉลิมไทยอวอร์ด ครั้งที่ 9[1][2]แก้ไข

:: สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาภาพยนตร์ไทยแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขางานกำกับภาพยนตร์แห่งปี (สำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศ)แก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขางานกำกับภาพยนตร์แห่งปี (สำหรับภาพยนตร์ไทย)แก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขานักแสดงชายในบทนำจากภาพยนตร์ต่างประเทศแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขานักแสดงหญิงในบทนำจากภาพยนตร์ต่างประเทศแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขานักแสดงชายในบทนำจากภาพยนตรไทยแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขานักแสดงหญิงในบทนำจากภาพยนตรไทยแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขานักแสดงชายในบทสมทบจากภาพยนตร์ต่างประเทศแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขานักแสดงชายในบทสมทบจากภาพยนตร์ไทยแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขานักแสดงหญิงในบทสมทบจากภาพยนตร์ต่างประเทศแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขานักแสดงหญิงในบทสมทบจากภาพยนตร์ไทยแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาบทภาพยนตร์ต่างประเทศแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาบทภาพยนตร์ไทยแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาภาพยนตร์ฉายจำกัดโรงแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาภาพยนตร์นอกรอบแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาการกำกับภาพในภาพยนตร์แห่งปี (กำกับภาพ/ถ่ายภาพ)แก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: การลำดับภาพในภาพยนตร์แห่งปี (ลำดับภาพ/ตัดต่อภาพ)แก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขางานศิลป์ในภาพยนตร์แห่งปี (กำกับศิลป์/เครื่องแต่งกาย/แต่งหน้า)แก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขางานเสียงในภาพยนตร์แห่งปี (บันทึกเสียง/ตัดต่อเสียง)แก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์แห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาเพลงประกอบจากภาพยนตร์ต่างประเทศแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาเพลงประกอบจากภาพยนตร์ไทยแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆ

:: สาขาเทคนิคพิเศษทางภาพแห่งปีแก้ไข

ผู้ชนะ

ผู้เข้าชิงอื่น ๆอ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 งานประกาศผลรางวัล เฉลิมไทยอวอร์ด ครั้งที่ ๙ pantip.com เรียกดูครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556
  2. 2.0 2.1 งานประกาศผลรางวัล เฉลิมไทยอวอร์ด ครั้งที่ ๙ (กระทู้ที่ ๒) pantip.com เรียกดูครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556