เฉลิมชัย สิทธิสาท

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (ชื่อเล่น: เจี๊ยบ หรือ บิ๊กเจี๊ยบ, เกิด 20 ตุลาคม พ.ศ. 2500) องคมนตรี[1] ผู้บัญชาการทหารบกคนสุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และผู้บัญชาการทหารบกคนแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เฉลิมชัย สิทธิสาท
องคมนตรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(5 ปี 201 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(1 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้าพลเอก ธีรชัย นาควานิช
ถัดไปพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(1 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้าพลเอก​ ธีรชัย นาควานิช
ถัดไปพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(4 ปี 61 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
คู่สมรสเบญจวรรณ สิทธิสาท
ชื่อเล่นเจี๊ยบ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการพ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2561
ยศ พลเอก

รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก อดีตผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 40 และอดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[2] ตุลาการศาลทหารสูงสุด[3] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย[4] กรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559[5]กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[6] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว[7] กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองประธานกรรมการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[8][9] กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[10] กรรมการ ธนาคารทหารไทย ราชองครักษ์เวร[11]กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[12] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[13] คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[14]และ กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[15] อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[16]

ประวัติ แก้

เป็นบุตรของพ.ท.บุญโถม กับ นางจงจิตต์ สิทธิสาท มีพี่น้อง 3 คน คือ

 • พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท
 • นายไตรรัตน์ สิทธิสาท
 • นางสาวฐปนีย์ สิทธิสาท

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท มีบุตร 2 คน คือ

 • นางสาวพาฝัน สิทธิสาท
 • นายป้องชาติ สิทธิสาท

การทำงาน แก้

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เขาได้ประกาศสงครามกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ที่เคลื่อนไหวผ่านเว็บไซด์เฟซบุ๊กและยูทูบ รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มดังกล่าวพำนักอยู่ต่างประเทศ[17] ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เขาได้ออกคำสั่งให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกกองทัพภาคทั่วประเทศ เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด [18] ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งเขาเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ได้ตำแหน่งเป็นองคมนตรี

การศึกษา แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์, โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 รุ่นเดียวกับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก , พลเอก ธวัช สุกปลั่ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และพลโท ภัทรพล รักษนคร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก[19]

การรับราชการ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

 1. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๔๔ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
 2. เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 3. แต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด
 4. แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[ลิงก์เสีย]
 5. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559
 6. "กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-15. สืบค้นเมื่อ 2017-01-18.
 7. กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 8. กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
 9. คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ
 10. กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 11. ราชองครักษ์เวร
 12. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 13. กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 14. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 15. กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 16. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-09-21. สืบค้นเมื่อ 2016-12-06.
 17. จับสัญญาณแรง“บิ๊กเจี๊ยบ” ฮึ่ม "แดงไอที" อย่าเดินเกมป่วน
 18. ผบ.ทบ. ยกระดับรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ
 19. "ทำเนียบนายพล เตรียมทหาร รุ่นที่ 16". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-08-14. สืบค้นเมื่อ 2015-10-12.
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๙๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๑๕๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 24. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 25. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๕ ข หน้า ๑, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
 27. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๔, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 28. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗
 29. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๐๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๙
 30. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๑๙, ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘
 31. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2019-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข หน้า ๒, ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
 32. Ministry of Defence Singapore. Royal Thai Army Chief Receives Prestigious Military Award. เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2566
 33. AGO 2018-30 — FOREIGN INDIVIDUAL AWARDS
ก่อนหน้า เฉลิมชัย สิทธิสาท ถัดไป
พลเอก ธีรชัย นาควานิช    
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
  พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์