เจ้าแว่นทิพย์ ณ เชียงตุง

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าแว่นทิพย์)

เจ้าแว่นทิพย์ ณ เชียงตุง พระธิดาในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าเชียงตุงองค์ที่ 6 ประสูติแต่เจ้านางบัวทิพย์หลวง โดยเจ้าแว่นทิพย์ได้เสกสมรสกับเจ้าห่มฟ้า จากเมืองแสนหวีด้วยเหตุผลทางการเมือง ท้ายที่สุด ทั้งสองพระองค์ก็หย่าขาดจากกัน

เจ้าแว่นทิพย์ ณ เชียงตุง
เจ้าห่มฟ้าและเจ้าแว่นทิพย์.jpg
พระนามเจ้าแว่นทิพย์ ณ เชียงตุง
ฐานันดรเจ้านาง
ราชวงศ์ราชวงศ์เม็งราย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระบิดาเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง
พระมารดาเจ้านางบัวทิพย์หลวง
พระสวามีเจ้าห่มฟ้า (หย่าขาดภายหลัง)

ประวัติแก้ไข

เจ้าแว่นทิพย์ ณ เชียงตุง พระธิดาในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าเชียงตุงองค์ที่ 6 ประสูติแต่เจ้านางบัวทิพย์หลวง โดยเจ้าแว่นทิพย์มีพี่น้องร่วมมารดา 5 คน ได้แก่

  1. เจ้านางแว่นแก้ว ณ เชียงตุง
  2. เจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง
  3. เจ้านางแว่นทิพ ณ เชียงตุง
  4. เจ้าสิงห์ไชย ณ เชียงตุง
  5. เจ้าแก้วเมืองมา ณ เชียงตุง

สมรสแก้ไข

เจ้าแว่นทิพย์ ได้เสกสมรสกับเจ้าห่มฟ้า เมืองแสนหวี[1] โดยในพิธีแต่งงานเจ้าห่มฟ้าได้แห่ขันหมากข้ามาหน้าหอคำเมืองเชียงตุง โดยเจ้าห่มฟ้าประทับอยู่บนหลังช้างตามประเพณี และจัดพิธีสมรสที่หน้าหอหลวงเมืองเชียงตุง โดยมีชาวเมืองเชียงตุงร่วมแสดงความยินดีแก่ทั้งสองพระองค์ แต่อย่างไรก็ตามการสมรสของทั้งสองพระองค์ไม่ได้เกิดจากความรัก แต่หากเกิดจากการเมืองระหว่างรัฐ ท้ายที่สุดชีวิตรักของทั้งสองพระองค์จึงสิ้นสุดโดยการหย่าขาดจากกัน[2]

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข