เจ้าองค์ลอง (ลาว: ເຈົ້າອົງລອງ; สวรรคตใน พ.ศ. 2283) เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ลำดับที่ 2 (พ.ศ. 2273 - 2283)[1] พระราชโอรสในพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2

เจ้าองค์ลอง
กษัตรย์แห่งเวียงจันทน์
กษัตรย์แห่งเวียงจันทน์
ครองราชย์พ.ศ. 2273 – 2283
ก่อนหน้าพระไชยองค์เว้
ถัดไปพระเจ้าสิริบุญสาร
ประสูติ?
เวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง
สวรรคตพ.ศ. 2283
เวียงจันทน์
พระนามเต็ม
Samdach Brhat Chao Maha Sri Ungalankaya Chandapuri Sri Sadhana Kanayudha

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า เจ้าองค์ลอง ถัดไป
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2   เจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
(พ.ศ. 2273 - พ.ศ. 2283)
  เจ้าอุปราช (ท้าวนอง)
  1. Stuart-Fox, Martin. History Dictionary of Laos (3rd ed.). Scarecrow Press, Inc. p. 239. ISBN 978-0-8108-5624-0.