เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ

เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ (คำเมือง: LN-Chao Luang Chailangka.png) เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 6[2] พระองค์ปกครองลำพูนในระหว่างปี พ.ศ. 2386 - พ.ศ. 2414 รวมระยะเวลาการปกครองทั้งหมด 28 ปี ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนที่ปกครองลำพูนยาวนานเป็นอับดับที่ 2 รองจากเจ้าจักรคำขจรศักดิ์

เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ
พระนามเจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ
พระอิสริยยศเจ้าผู้ครองนครลำพูน
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ครองราชย์พ.ศ. 2386 - พ.ศ. 2414[1]
รัชกาล28 ปี
ข้อมูลส่วนพระองค์
พิราลัยพ.ศ. 2414
พระบิดาพระยาคำฟั่น
พระมารดาแม่เจ้าคำแปงราชเทวี

พระประวัติแก้ไข

เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ เป็นราชโอรสในพระยาคำฟั่นเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 1 และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 3 กับแม่เจ้าคำแปงราชเทวี[3] ทรงปกครองลำพูนหลังจากที่พระยาน้อยลังกาถึงแก่พิราลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2391 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งนายหนานไชยลังกา ขึ้นเป็น พระยาลำพูนไชยลังกา เจ้าเมืองลำพูนไชย ต่อมาในปี พ.ศ. 2399 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ พระยาลำพูนไชยลังกา ขึ้นเป็น เจ้านครลำพูนไชย มีราชทินนามตามตำแหน่งว่า เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ หริภุญไชยรัษฎาธิวาศ ประเทศราชธุระธาดา มลาวัยวงษ์มัตยานุกูล ลำพูนนครวิชิตไชย เจ้านครลำพูนไชย พระองค์ทรงปกครองลำพูนอยู่ 28 ปี พระองค์ก็ถึงแก่พิราลัยในปีพ.ศ. 2414 เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ราชโอรสของพระองค์ จึงได้เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนแทนพระองค์

ราชโอรส ราชธิดาแก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. รายพระนามของเจ้าผู้ครองนครลำพูนยุคสุดท้าย [ลิงก์เสีย]
  3. ประวัติเชื้อเจ็ดตน[ลิงก์เสีย]
ก่อนหน้า เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ ถัดไป
เจ้าหลวงธรรมลังกา   เจ้าผู้ครองนครลำพูน
(พ.ศ. 2386 - พ.ศ. 2414)
  เจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์