เจ้าหญิงแฮร์มีเนอแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

เจ้าหญิงแฮร์มีเนอแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ (อังกฤษ: Princess Hermine of Waldeck-Pyrmont) ประสูติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2370 เป็นพระธิดาใน เจ้าชายเกออร์คที่ 2 เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ กับ เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งอันฮัลท์-เบิร์นบวร์ค-ชัมบวร์ค-ฮอร์ม เป็นพระเชษฐภคินีใน เจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ เป็นพระปิตุจฉา (ป้าฝ่ายพ่อ) ใน เอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

เจ้าหญิงแฮร์มีเนอแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

เฮอร์มินน์
เจ้าหญิงแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าหญิงพระชายาแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
ประสูติ29 กันยายน 2370
สิ้นพระชนม์16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 (82 ปี)
พระสวามีอดอล์ฟที่ 1 เจ้าชายแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
พระบุตรเจ้าหญิงเฮอร์มินน์แห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพ
เกออร์ค เจ้าชายแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
เจ้าชายเฮอร์มานน์แห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
เจ้าหญิงไอดาแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
เจ้าชายออตโตแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
เจ้าชายอดอล์ฟแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
ราชวงศ์วัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระบิดาเจ้าชายเกออร์คที่ 2 เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระมารดาเจ้าหญิงเอ็มมาแห่งอันฮัลท์-เบิร์นบวร์ค-ชัมบวร์ค-ฮอร์ม

เสกสมรส

แก้

เจ้าหญิงแฮร์มีเนอแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ ทรงเสกสมรสกับ อดอล์ฟที่ 1 เจ้าชายแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2387 รับพระราชทานพระอิสริยยศ เจ้าหญิงพระชายาแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงเฮอร์มินน์แห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพ
  2. เกออร์ค เจ้าชายแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
  3. เจ้าชายเฮอร์มานน์แห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
  4. เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
  5. เจ้าหญิงไอดาแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
  6. เจ้าชายออตโตแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
  7. เจ้าชายอดอล์ฟแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ
  8. เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งชัมเบิร์ก-ลิพเพอ

พระธิดาของพระองค์นั้น มีพระนามว่า เอ็มมา เหมือนกัน และสิ้นพระชนม์ขณะทรงพระเยาว์เหมือนกัน ทั้งนี้ เจ้าหญิงแฮร์มีเนอแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ ถือเป็นพระบุตรใน เจ้าชายเกออร์คที่ 2 เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ ที่ทรงพระชนม์ชีพเป็นพระองค์สุดท้าย ก่อนจะสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2453 สิริพระชันษา 82 ปี