เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งฮาโนเวอร์

เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งฮันโนเฟอร์ ทรงเป็นพระธิดาใน เจ้าหญิงการอลีน เจ้าหญิงแห่งฮันโนเฟอร์ และ เจ้าชายแอนสท์ ออกุสแห่งฮันโนเฟอร์ พระองค์มีพระเชษฐาและพระภคินีต่างพระบิดา 3 คน คือ อันเดรีย กาสิรากี ชาล็อต กาสิรากี ปีแยร์ กาสิรากี ทั้งยังทรงเป็นพระราชนัดดาใน เจ้าชายแรนีเยที่ 3 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก กับ เจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโก และเป็นพระภาคิไนยใน เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก กับ เจ้าหญิงสเตฟานีแห่งโมนาโก

เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งฮันโนเฟอร์
ประสูติ20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 (24 ปี)
รัฐโอแบร์เอิสเตอร์ไรช์ ประเทศออสเตรีย
พระนามเต็ม
อเล็กซานดรา ชาล็อต ยูเรเก แมร์แจม ยูจิเนีย
ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์
พระบิดาเจ้าชายแอนสท์ เอากุสท์แห่งฮันโนเฟอร์
พระมารดาเจ้าหญิงการอลีน เจ้าหญิงแห่งฮันโนเฟอร์

อ้างอิง

แก้