เจ้าหญิงมาร์กาเรต (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
เจ้าหญิงมาร์กาเรต เคาน์เตสแห่งสโนว์ดอน (ซ้าย)

เจ้าหญิงมาร์กาเรต เป็นพระนามของเจ้าหญิงหลายพระองค์ดังต่อไปนี้