เจ้าหญิงน้อย (อังกฤษ: A Little Princess) เป็นวรรณกรรมเยาวชนภาษาอังกฤษ ประพันธ์โดยฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนทท์ ซึ่งเป็นรื่องที่ปรับปรุงและขยายความมาจากนวนิยายเรื่อง Sara Crewe: or, What happened at Miss Minchin's boarding school ซึ่งเคยตีพิมพ์ในนิตยสารเซนต์นิโคลัส

เจ้าหญิงน้อย  
ผู้ประพันธ์ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนทท์
ชื่อเรื่องต้นฉบับA Little Princess
ผู้แปลเนื่องน้อย ศรัทธา
ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์ไทย แพรวเยาวชน