เจ้าหญิงคลิเมนไทน์แห่งเบลเยียม

เจ้าหญิงคลิเมนไทน์แห่งเบลเยียม (อังกฤษ: Princess Clémentine of Belgium)

เจ้าหญิงคลิเมนไทน์แห่งเบลเยียม
เจ้าหญิงแห่งเบลเยียม
เจ้าหญิงนโปเลียน
ประสูติ30 กรกฎาคม พ.ศ. 2415
บรัสเซลส์, เบลเยียม
สิ้นพระชนม์8 มีนาคม พ.ศ. 2498 (82 ปี)
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4
พระสวามีวิกตอร์ เจ้าชายนโปเลียน
พระนามเต็ม
คลิเมนไทน์ อัลเบอร์ทีน มารี เลโอโปดีน
พระบุตรมารี คลอทิลด์ โบนาปาร์ต
หลุยส์ เจ้าชายนโปเลียน
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา (ประสูติ)
ราชวงศ์โบนาปาร์ต (เสกสมรส)
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 2 แห่งเบลเยียม
พระราชมารดามารี เฮนรีทเทอแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียม

พระประวัติ แก้

เจ้าหญิงคลิเมนไทน์แห่งเบลเยียม ประสูติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2415 ณ บรัสเซลส์ เบลเยียม เป็นพระราชธิดาใน สมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 2 แห่งเบลเยียม และ สมเด็จพระราชินีมารี เฮนรีทเทอแห่งเบลเยียม พระองค์ทรงถูกเลี้ยงจากพระราชมารดา พระขนิษฐาของพระองค์ เจ้าหญิงลูอีสแห่งเบลเยียม ทรงเสกสมรสขณะมีพระชันษาเพียง 17 ปี

ความรัก แก้

พระองค์ทรงมีความรักหลายครั้ง ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นกับ เจ้าชายโบดวงแห่งเบลเยียม พระโอรสใน เจ้าชายฟิลิป เคานต์แห่งแฟลนเดอส์ พระญาติของพระองค์เอง แต่ต่อมาเจ้าชายโบดวงสิ้นพระชนม์ลงขณะมีพระชันษา 21 ชันษา ความรักครั้งที่ 2 จึงเกิดขึ้นกับ บารอนออกัส ออเฟรนเนส ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ของเบลเยียมพระองค์หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม บารอนออกัสก็มิได้เป็นสมาชิกพระราชวงศ์ ความรักทั้ง 2 จึงล่มสลายอีกครั้ง และความรักครั้งที่ 3 กับ วิกตอร์ เจ้าชายนโปเลียน และเสกสมรสกัน เมื่อเสกสมรส พระองค์ได้รับสถาปนาที่ เจ้าหญิงนโปเลียน มีพระบุตรดังนี้

  1. มารี คลอทิลด์ โบนาปาร์ต
  2. หลุยส์ เจ้าชายนโปเลียน