เจ้าสุกเสริม

เจ้าสุกเสริม (พ.ศ. 2340 - พ.ศ. 2393) เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง ลำดับที่ 9 (พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2393) พระราชโอรสในเจ้ามันธาตุราช

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า เจ้าสุกเสริม ถัดไป
เจ้ามันธาตุราช   เจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง
(พ.ศ. 2381 – 2393)
  พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ