เจ้าสุกเสริม (พ.ศ. 2340 - พ.ศ. 2393) เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง ลำดับที่ 9 (พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2393) พระราชโอรสในเจ้ามันธาตุราช

เจ้าสุกเสริม
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
ครองราชย์พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2393
รัชสมัย12 ปี
รัชกาลก่อนหน้าเจ้ามันธาตุราช
รัชกาลถัดไปพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ
ประสูติพ.ศ. 2340
พิราลัยพ.ศ. 2393 (53 ปี)
ราชวงศ์ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
พระราชบิดาเจ้ามันธาตุราช

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า เจ้าสุกเสริม ถัดไป
เจ้ามันธาตุราช   เจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง
(พ.ศ. 2381 – 2393)
  พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ