เจ้าสาวผมไม่ใช่ผี

เจ้าสาวผมไม่ใช่ผี เป็นบทประพันธ์ของ บุตรดี กำกับการแสดงโดย วัชรา สังข์สุวรรณ ผลิตโดย บริษัท สเต็ปพาวเวอร์ทรี จำกัด

สร้างโดยบริษัท สเต็ป เพาเวอร์ทรี จำกัด
เขียนโดยบุตรดี
กำกับโดยวัชรา สังข์สุวรรณ
แสดงนำสรวิชญ์ สุบุญ
พัชรินทร์ จัดกระบวนพล
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารพัชณี จารุจินดา
เครือข่าย/ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ออกอากาศครั้งแรก6 ธันวาคม พ.ศ. 2554
การออกอากาศแรก6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 4 มกราคม พ.ศ. 2555
[เจ้าสาวผมไม่ใช่ผี จาก thaitv3.com เว็บไซต์]
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

บทบาท นักแสดง
ทศ สรวิชญ์  สุบุญ
ฝน พัชรินทร์  จัดกระบวนพล|
ฟ้า พัชรินทร์  จัดกระบวนพล
ผู้กองพีระ สุพจน์  จันทร์เจริญ
แจ๋น ณิชชาพัณณ์  ชุนหะวงศ์วสุ
วิกานดา กัลยา  เลิศเกษมทรัพย์ 
เจ๊กี ปิยะมาศ  โมนยะกุล
สำลี กพล  ทองพลับ
เชอรี่ มยุริญ  ผ่องผุดพันธ์ 
แจ๊ค จักรพันธ์  จันโอ
แพรเดือน ด.ญ.ปานรดา คเชนทร์นุกูล
พลอยดาว ด.ญ.ชนิกานต์ ตังกบดี
น้องพลัม ด.ญ.รมิตา รัตนภักดี
น้องแพน ด.ญ.ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
พริ้มเพรา ด.ญ.นภัสธนันท์ นิมจิรวัฒน์
พราวพิลาศ ด.ญ.โบร์น่า รสิกา คันนิ่งแฮม
พลับ ด.ช.ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์
ฝน (วัยเด็ก) ด.ญ.ปณิตา สมใจ
ฟ้า (วัยเด็ก) ด.ญ.ปฑิตา สมใจ