เจ้าศิริมา ณ เชียงใหม่

เจ้าศิริมา ณ เชียงใหม่ พระชายาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี พระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เจ้าจอมมารดาทิพเกษร

เจ้าศิริมา ณ เชียงใหม่

พระนาม เจ้าศิริมา ณ เชียงใหม่
ฐานันดรศักดิ์ เจ้านายฝ่ายเหนือ
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี (โดยการสมรส)
ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2437
พิราลัย พ.ศ. 2454 (อายุ 17 ปี)
พระบิดา เจ้าน้อยธรรมวงษา ณ เชียงใหม่
พระมารดา ไม่ทราบนาม
พระสวามี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหญิงศิริมา เป็นราชธิดาใน เจ้าน้อยธรรมวงษา ณ เชียงใหม่ โอรสใน เจ้าราชบุตร (ดวงคำ ณ ลำปาง) และ เจ้าอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่ พระขนิษฐาใน แม่เจ้าทิพไกรสร พระมารดาใน เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เจ้าหญิงศิริมา จึงเป็นราชปนัดดา (เหลน-ตาทวด) ในพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6

เจ้าหญิงศิริมา ณ เชียงใหม่ ได้ถึงแก่พิราลัยอย่างกะทันหัน โดยทรงเป็นตะคริวขณะกำลังสรงน้ำในสระน้ำภายในพระราชวังดุสิต ความทราบถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี พระสวามี ทรงเสียพระทัยมาก ทรงล้มประชวร และได้ตัดสินพระทัยปลงพระชนม์เองด้วยพระแสงปืน สิ้นพระชนม์ตาม เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2455 หลังจากพระสวามี ทรงกรมได้เพียง 2 เดือน สิริพระชนมายุ 28 พรรษาเท่านั้น

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.
  • คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ. [1]