เจ้าราชบุตร (น้อยดาวแก้ว ณ ลำพูน)

เจ้าราชบุตรดาวแก้ว หรือ เจ้าน้อยดาวแก้ว (พ.ศ. 2409- พ.ศ. 2444) เป็นราชบุตรในเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 7 กับแม่เจ้าบุเทวี

เจ้าราชบุตร (น้อยดาวแก้ว ณ ลำพูน)

เจ้าราชบุตรดาวแก้ว
เจ้าราชบุตรแห่งนครลำพูน
ประสูติพ.ศ. 2409
พิราลัย20 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 (35 ปี)
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ราชสกุลณ ลำพูน
พระบิดาเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์
พระมารดาแม่เจ้าบุเทวี

พระประวัติ แก้

เจ้าน้อยดาวแก้ว เป็นราชบุตรองค์ที่ 7 ในเจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน กับแม่เจ้าบุ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2409 เมื่อเยาว์วัยได้บรรพชาเป็นสามเณร และเข้าศึกษาที่วัดพระเจดีย์หลวง จนสำเร็จการศึกษาจึงได้ลาสิกขาออกมาอาศัยอยู่กับเจ้าบิดา[1]

เจ้าน้อยดาวแก้ว ได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2422 และในปี พ.ศ. 2430 ได้ไปรับราชการเป็นข้าหลวงกองแผน ไปตรวจเขตแดน หลังจากกลับจากตรวจเขตแดนก็ได้ลาออกจากหน้าที่ราชการ และในปี พ.ศ. 2436 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น "เจ้าราชบุตร" ชื่อว่า "เจ้าราชบุตรดาวแก้ว" และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วิจิตราภรณ์ 1 ดวง กับเครื่องยศ คือ พานเงิน เครื่องในเงินถมยาเขียว คนโทเงินถมดำ กระโถนเงินถมดำ และกลับไปรับราชการที่นครลำพูน

ในปีถัดมาได้รับแต่งตั้งให้รับราชการทหารประจำนครลำพูน และได้รับพระราชทานเหรียญรัชฎาภิเศก เหรียญประพาศมาลา ในปี พ.ศ. 2441 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2443 ได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาทหารยศชั้น ตรี

เจ้าราชบุตรดาวแก้ว ป่วยด้วยโรคฝี ในปลายปี พ.ศ. 2443 และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 เวลาทุ่มเศษ และมีพิธีศพตามประเพณีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2444

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประวัติเจ้าราชบุตรราชกิจจานุเบกษา เล่ม 18 ตอน 24 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2444 หน้า 365