เจ้าฟ้าโสริยะวงศ์สว่าง

เจ้าฟ้าสูรยะวงศ์สว่าง (ลาว: ສົມເດັຈເຈົ້າຟ້າຊາຍໂສຣິຍະວົງສ໌ສວ່າງ; 22 มกราคม พ.ศ. 2480 – 2 มกราคม พ.ศ. 2561) เป็นพระราชโอรสองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนากับสมเด็จพระราชินีคำผูย พระองค์อภิเษกสมรสกับเจ้าดาราวรรณ โสริยะวงศ์สว่าง มีพระโอรส-ธิดา 4 พระองค์คือ เจ้าสุธีระ โสริยะวงศ์สว่าง เจ้าทัยวันต์ โสริยะวงศ์สว่าง เจ้าพลวันต์ โสริยะวงศ์สว่าง เจ้ากฤษณชิน โสริยะวงศ์สว่าง

เจ้าฟ้าสูรยะวงศ์สว่าง

พระนามเต็ม เสด็จเจ้าฟ้าสูรยะวงศ์สว่าง
พระอิสริยยศ องค์สมเด็จเจ้าราชโอรส
ฐานันดรศักดิ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัฐบาลพลัดถิ่นลาว
ราชวงศ์ ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 22 มกราคม พ.ศ. 2480
พระราชวังหลวงพระบาง พระนครหลวงพระบาง ประเทศลาว
สวรรคต 2 มกราคม พ.ศ. 2561 (81 พรรษา)
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา
พระราชมารดา สมเด็จพระนางคำผูย พระบรมราชินี
พระวรชายา เจ้าดาราวรรณ สูรยะวงศ์สว่าง

หลังจากการยึดประเทศลาวโดยกองทัพคอมมิวนิสต์ในเดือนสิงหาคม 1975 ในเดือนพฤศจิกายนปี 1975 พระองค์จึงเสด็จฯ ลี้ภัยออกจากประเทศลาวโดยการข้ามแม่น้ำโขงมายังประเทศไทย แล้วพระองค์ทรงรับพระราชภาระในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตเป็นพระประมุขแห่งพระราชวงศ์ล้านช้างทั้งหมด เพราะพระองค์มีพระชนมพรรษามากที่สุดในพระราชวงศ์ และทรงทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินให้กับเจ้าสุริวงศ์ สว่าง พระภาติยะ [1]

พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และทรงทำงานที่เรโนลต์

พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561กรุงปารีส สิริพระชนมายุ 81 พรรษา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข