เจ้าฟ้าโสริยาวงศ์ สว่าง

สมเด็จเจ้าฟ้าชายโสริยวงศ์สว่าง (ลาว: ສົມເດັດເຈົ້າຟ້າໂສຮິຍະວົງສະຫວ່າງ; 22 มกราคม พ.ศ. 2480 – 2 มกราคม พ.ศ. 2561) เป็นพระราชโอรสองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนากับสมเด็จพระราชินีคำผูย พระองค์อภิเษกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงดาราวรรณ โสริยวงศ์สว่าง มีพระโอรส-ธิดา 4 พระองค์คือ เจ้าสุธีระ โสริยวงศ์สว่าง เจ้าทัยวันต์ โสริยวงศ์สว่าง เจ้าพลวันต์ โสริยวงศ์สว่าง เจ้ากฤษณชิน โสริยวงศ์สว่าง

สมเด็จเจ้าฟ้าชายโสริยาวงศ์สว่าง
ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระเนตรพระกรรณ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา

แห่งพระราชอาณาจักรลาวผลัดถิ่น
ประสูติ22 มกราคม พ.ศ. 2480
พระราชวังหลวงพระบาง พระนครหลวงพระบาง พระราชอาณาจักรลาว
สวรรคต2 มกราคม พ.ศ. 2561 (80 พรรษา)กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
พระวรชายาสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงดาราวรรณ โสริยวงศ์สว่าง
พระนามเต็ม
สมเด็จเจ้าฟ้าโสริยาวงศ์สว่าง
ราชวงศ์ราชวงศ์ล้านช้างร่มขาว
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา
พระราชมารดาสมเด็จพระนางคำผูย พระบรมราชินี

หลังจากการยึดประเทศลาวโดยกองทัพคอมมิวนิสต์ในเดือนสิงหาคม 1975 ในเดือนพฤศจิกายนปี 1975 พระองค์จึงเสด็จฯ ลี้ภัยออกจากประเทศลาวโดยการข้ามแม่น้ำโขงมายังประเทศไทย แล้วพระองค์ทรงรับพระราชภาระในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตเป็นพระประมุขแห่งพระราชวงศ์ล้านช้างทั้งหมด เพราะพระองค์มีพระชนมพรรษามากที่สุดในพระราชวงศ์ และทรงทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าชายสุริวงศ์สว่าง พระภาติยะ [1]

พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และทรงทำงานที่เรโนลต์

พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561กรุงปารีส สิริพระชนมายุ 80 พรรษา

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้