เจ้าธัญวงศ์ สว่าง

เจ้าธัญวงศ์ สว่าง (ເຈົ້າທັນວົງ ສະຫວ່າງ) (ประสูติ 17 เมษายน พ.ศ. 2507) เป็นสมาชิกของพระราชวงศ์ลาวที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน หลักจากการล้มล้างราชอาณาจักรลาว พระองค์ประสูติที่ พระราชวังหลวงพระบาง ราชอาณาจักรลาว เป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าชายวงศ์สว่าง องค์มกุฎราชกุมาร[1]กับสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงมณีไลย องค์มกุฎราชกุมารี

เจ้าธัญวงศ์ สว่าง
องค์สมเด็จเจ้าราชนัดดา
พระนามเต็ม
เสด็จเจ้าธัญวงศ์ สว่าง
ราชวงศ์ราชวงศ์ล้านช้างร่มขาว
พระราชบิดาสมเด็จเจ้าฟ้าชายวงศ์สว่าง องค์มกุฎราชกุมาร
พระราชมารดาสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงมณีไลย องค์มกุฎราชกุมารี
ประสูติ17 เมษายน พ.ศ. 2507 (59 ปี)
พระราชวังหลวงพระบาง พระนครหลวงพระบาง ประเทศลาว

พระประวัติ แก้ไข

ในปี 1981 พระองค์และเจ้าสุริวงศ์ สว่างพระเชษฐา ได้หลบหนีการปฏิวัติจากหลวงพระบางมายังประเทศไทย และลี้ภัยต่อไปยังฝรั่งเศส และพำนักที่ฝรั่งเศสในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง

ระหว่างการลี้ภัยพระองค์ก็ทรงย้ายไปพำนักที่ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และมีการจัดงานชุมนุมชาวลาวในต่างประเทศเพื่อช่วยในการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมลาว

อ้างอิง แก้ไข

  1. Evans, Grant (2009). The last century of Lao royalty: a documentary history. Silkworm Books. p. 206. ISBN 978-974-9511-66-4. สืบค้นเมื่อ 2 August 2011.

แหล่งข้อมูล แก้ไข