เจ้าชายไอโมน ดยุกแห่งอาพูเลีย

เจ้าชายไอโมน ดยุกแห่งอาพูเลีย (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Aimone, Duke of Apulia) เป็นพระโอรสพระองค์เดียวในเจ้าชายอะเมเดโอ ดยุกที่ 5 แห่งโอสตาและเจ้าหญิงโกลดแห่งออร์เลอ็อง พระองค์สมรสกับเจ้าหญิงโอลกา ดัชเชสแห่งอาพูเลีย (เดิม เจ้าหญิงโอลกาแห่งกรีซ) มีพระบุตร 3 พระองค์

เจ้าชายไอโมน
ดยุกแห่งอาพูเลีย
AimoneSavoiaAosta20112020.jpg
พระชายาเจ้าหญิงโอลกา ดัชเชสแห่งอาพูเลีย
พระนามเต็ม
ไอโมน อุมแบร์โต เอ็มมานูแอล ฟิลิปิโต ลุยจิ อะเมเดโอ เอเลนา มาเรีย โฟรเซนโซ
พระบุตรเจ้าชายอุมแบร์โตแห่งเพียดมอนด์
เจ้าชายอเมเดโอ ดยุกแห่งอาบรูซซี
เจ้าหญิงอีซาเบลลา
ราชวงศ์ซาวอย
พระบิดาเจ้าชายอะเมเดโอ ดยุกที่ 5 แห่งโอสตา
พระมารดาเจ้าหญิงโกลดแห่งออร์เลอ็อง
ประสูติ13 ตุลาคม พ.ศ. 2510 (55 ปี)
ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

อ้างอิงแก้ไข