เปิดเมนูหลัก

ญี่ปุ่น: เจ้าชายโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ โรมาจิ寛仁親王 ทับศัพท์Tomohito Shinnō เป็นสมาชิกพระองค์หนึ่งของราชวงศ์ญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระโอรสของเจ้าชายทะกะฮิโตะ เจ้าชายมิกะซะกับเจ้าหญิงยุริโกะ เจ้าหญิงมิกะซะ

เจ้าชายโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ
Prince Tomohito 20030307.jpg

พระอิสริยยศ เจ้าชายแห่งมิกะซะ
ฐานันดรศักดิ์ ชินโน
ราชวงศ์ ราชวงศ์ญี่ปุ่น
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 5 มกราคม ค.ศ. 1946
สิ้นพระชนม์ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2012
พระบิดา เจ้าชายทะกะฮิโตะ เจ้าชายมิกะซะ
พระมารดา เจ้าหญิงยุริโกะ เจ้าหญิงมิกะซะ
พระชายา เจ้าหญิงโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ
พระบุตร เจ้าหญิงอะกิโกะแห่งมิกะซะ
เจ้าหญิงโยโกะแห่งมิกะซะ

เจ้าชายโทะโมะฮิโตะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ มีพระโอรส-พระธิดา 2 พระองค์ คือ เจ้าหญิงอะกิโกะแห่งมิกะซะและเจ้าหญิงโยโกะแห่งมิกะซะ พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2012 เนื่องด้วยโรคมะเร็ง

พงศาวลีแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. จักรพรรดิโคเม
 
 
 
 
 
 
 
8. จักรพรรดิเมจิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. โยะชิโกะ นะกะยะมะ
 
 
 
 
 
 
 
4. จักรพรรดิไทโช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. มิสึนะรุ ยะนะชิวะระ
 
 
 
 
 
 
 
9. ยะนะชิวะระ นะรุโกะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. อุตะโนะ ฮะเซะกะวะ
 
 
 
 
 
 
 
2. เจ้าชายทะกะฮิโตะ เจ้ามิกะซะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. คุโจ ฮิซะตะดะ
 
 
 
 
 
 
 
10. คุโจ มิชิตะกะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ซุเนะโกะ คะระฮะชิ
 
 
 
 
 
 
 
5. จักรพรรดินีเทเม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. โยะริโอะกิ โนมะ
 
 
 
 
 
 
 
11. โนมะ อิกุโกะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เจ้าชายโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. มะซะโนะริ ทะกะงิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ยุริโกะ ทะกะงิ, พระวรชายามิกะซะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. คุนิโกะ ทะกะงิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข