เจ้าชายโคโตฮิโตะ เจ้าคังอิน

เจ้าชายโคโตฮิโตะ เจ้าคังอิน (ญี่ปุ่น: 閑院宮載仁親王โรมาจิคังอินโนะมิยะ โคโตฮิโตะ ชินโน) เป็นพระอนุวงศ์ญี่ปุ่นและเสนาธิการกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น ระหว่าง ค.ศ. 1931 ถึง 1940

เจ้าชายโคโตฮิโตะ เจ้าคังอิน
Prince Kanin Kotohito.jpg
เจ้าคังอิง
พระชายาเจ้าหญิงคังอิน ชิเอโกะ
พระราชบุตรเจ้าชายอัตสึฮิโตะ เจ้าคังอิน
เจ้ายุกิโกะแห่งคังอิน
เจ้าหญิงชิเงะโกะแห่งคังอิน
เจ้าหญิงคังอิน ซูเอโกะ
เจ้าชายคังอิน ฮะรุฮิโตะ
เจ้าหญิงคังอิน ฮิโรโกะ
เจ้าหญิงคังอิน ฮะนะโกะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น
พระราชบิดาเจ้าชายฟุชิมิ คูนิเอะ
ประสูติ10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2409
สิ้นพระชนม์21 พฤษภาคม พ.ศ. 2488