เจ้าชายโคโตฮิโตะ เจ้าคังอิน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เจ้าชายโคโตฮิโตะ เจ้าคังอิน (ญี่ปุ่น: 閑院宮載仁親王 โรมาจิคังอินโนะมิยะ โคโตฮิโตะ ชินโน) เป็นพระอนุวงศ์ญี่ปุ่นและเสนาธิการกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น ระหว่าง ค.ศ. 1931 ถึง 1940

เจ้าชายโคโตฮิโตะ เจ้าคังอิน
Prince Kanin Kotohito.jpg

พระอิสริยยศ เจ้าคังอิง
ฐานันดรศักดิ์ ชินโน
ราชวงศ์ ราชวงศ์ญี่ปุ่น
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2409
สิ้นพระชนม์ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
พระราชบิดา เจ้าชายฟุชิมิ คูนิเอะ
พระชายา เจ้าหญิงคังอิน ชิเอโกะ
พระราชบุตร เจ้าชายอัตสึฮิโตะ เจ้าคังอิน
เจ้ายุกิโกะแห่งคังอิน
เจ้าหญิงชิเงะโกะแห่งคังอิน
เจ้าหญิงคังอิน ซูเอโกะ
เจ้าชายคังอิน ฮะรุฮิโตะ
เจ้าหญิงคังอิน ฮิโรโกะ
เจ้าหญิงคังอิน ฮะนะโกะ