เจ้าชายมัคซีมีลีอานแห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าชายมัคซีมีลีอานแห่งลิกเตนสไตน์ เป็นพระโอรสพระองค์ที่สองในเจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ และเจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์ เป็นพระอนุชาในเจ้าชายอาโลอิส รัชทายาทแห่งลิกเตนสไตน์ พระองค์เสกสมรสกับเจ้าหญิงแองเจลาแห่งลิกเตนสไตน์ สตรีชาวปานามา มีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือ เจ้าชายอัลฟ็อนส์แห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าชายมัคซีมีลีอานแห่งลิกเตนสไตน์

พระนาม เจ้าชายมัคซีมีลีอานแห่งลิกเตนสไตน์
พระนามเต็ม มัคซีมีลีอาน นิคโคเลาส์ มารีอา
พระอิสริยยศ เจ้าชายแห่งลิกเตนสไตน์
ราชวงศ์ ราชวงศ์ลิกเตนสไตน์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (51 ปี)
ซูริก, ลิกเตนสไตน์
พระราชบิดา เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์
พระราชมารดา เจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์
พระชายา เจ้าหญิงแองเจลาแห่งลิกเตนสไตน์
โอรส/ธิดา เจ้าชายอัลฟ็อนส์แห่งลิกเตนสไตน์

อ้างอิงแก้ไข