เจ้าชายเอมานูเอเล ฟีลีแบร์โตแห่งซาวอย เจ้าชายแห่งเวนิส

เจ้าชายเอ็มมานูเอล ฟิลิแบร์โตแห่งซาวอย เจ้าชายแห่งเวนิส เป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวใน เจ้าชายวิคตอริโอ เอ็มมานูเอล เจ้าชายแห่งเนเปิลส์ และ เจ้าหญิงมารินา เจ้าหญิงแห่งเนเปิลส์ ด้วยพระราชวงศ์แห่งอิตาลีถูกล้มล้างไปแล้วก็ตาม แต่สมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ซาวอย ก็ยังสามารถดำรงพระอิสริยยศนี้ไปได้ตลอดพระชนม์ชีพ เจ้าชายเอ็มมานูเอล ทรงเสกสมรสกับนางสาวคลอทิลด์ มารี ปาสคาลล์ คูโร่ (ภายหลัง เจ้าหญิงคลอทิลด์ เจ้าหญิงแห่งเวนิส) ทรงมีพระธิดาร่วมกัน 2 พระองค์

เจ้าชายเอมานูเอเล ฟีลีแบร์โตแห่งซาวอย เจ้าชายแห่งเวนิส
เจ้าชายแห่งเวนิส
ประสูติ22 มิถุนายน พ.ศ. 2515 (51 ชันษา)
พระชายาเจ้าหญิงคลอทิลด์ เจ้าหญิงแห่งเวนิส
พระนามเต็ม
เอ็มมานูเอล ฟิลิแบร์โต อุมแบร์โต ริซาร์ คิโร เรเน มาเรีย เดอ ซาวอย
พระบุตรเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งซาวอย
เจ้าหญิงลุยซาแห่งซาวอย
ราชวงศ์ราชวงศ์ซาวอย
พระราชบิดาเจ้าชายวิคตอริโอ เอ็มมานูเอล เจ้าชายแห่งเนเปิลส์
พระราชมารดาเจ้าหญิงมารินา เจ้าหญิงแห่งเนเปิลส์

อ้างอิง แก้

อื่นๆ แก้