เจ้าชายอาล็อยส์แห่งลีชเทินชไตน์

เจ้าชายอาล็อยส์แห่งลีชเทินชไตน์ ประสูติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2412 (อังกฤษ: Prince Aloys of Liechtenstein) เป็นพระโอรสใน เจ้าชายอัลเฟรทแห่งลีชเทินชไตน์ และ เจ้าหญิงเฮนเรียตต์แห่งลีชเทินชไตน์ พระองค์ได้สละสิทธิ์ในการสืบพระอิสริยยศ เจ้าชายประมุขแห่งลีชเทินชไตน์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2466 ให้กับพระโอรสพระองค์ใหญ่คือ เจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลีชเทินชไตน์

เจ้าชายอาล็อยส์แห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าชายแห่งลีชเทินชไตน์
ประสูติ17 มิถุนายน 2412
ออสเตรีย-ฮังการี
สิ้นพระชนม์16 มีนาคม พ.ศ. 2498 (85 ปี)
วาดุซ
พระชายาอาร์ชดัชเชสเอลีซาเบ็ท อมาเลียแห่งออสเตรีย
พระนามเต็ม
อาล็อยส์ กอนซากา มาเรีย อดอล์ฟ
พระบุตรเจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าหญิงมาเรีย เตเรเซียแห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าชายคาร์ล อัลเฟรทแห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าชายจอร์จ เฮอร์มานน์แห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าชายอูริช ดิทมาร์แห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าหญิงมาเรีย เฮนเรียตต์แห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าชายอาล็อยส์ เฮนริชแห่งลีชเทินชไตน์
เจ้าชายเฮนริช ฮาร์เทร็ดแห่งลีชเทินชไตน์
ราชวงศ์ราชวงศ์ลีชเทินชไตน์
พระบิดาเจ้าชายอัลเฟรทแห่งลีชเทินชไตน์
พระมารดาเจ้าหญิงเฮนเรียตต์แห่งลีชเทินชไตน์

เสกสมรส แก้

เจ้าชายอาล็อยส์แห่งลีชเทินชไตน์ ทรงเสกสมรสกับ อาร์ชดัชเชสเอลีซาเบ็ท อมาเลียแห่งออสเตรีย พระราชนัดดาใน พระเจ้ามีแกลแห่งโปรตุเกส เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2446 พระชายาได้รับพระราชทานพระอิสริยยศที่ เจ้าหญิงแห่งลีชเทินชไตน์ พระชายา มีพระบุตรดังนี้

 1. เจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลีชเทินชไตน์
 2. เจ้าหญิงมาเรีย เตเรเซียแห่งลีชเทินชไตน์
 3. เจ้าชายคาร์ล อัลเฟรทแห่งลีชเทินชไตน์
 4. เจ้าชายจอร์จ เฮอร์มานน์แห่งลีชเทินชไตน์
 5. เจ้าชายอูริช ดิทมาร์แห่งลีชเทินชไตน์
 6. เจ้าหญิงมาเรีย เฮนเรียตต์แห่งลีชเทินชไตน์
 7. เจ้าชายอาล็อยส์ เฮนริชแห่งลีชเทินชไตน์
 8. เจ้าชายเฮนริช ฮาร์เทร็ดแห่งลีชเทินชไตน์

ลิงก์ แก้

อ้างอิง แก้

 • "Worldroots". Archived from the original on 20 May 2011. Retrieved 16 January 2007.
 • "Monarchies of Europe". Archived from the original on 30 June 2012.
 • Theroff, Paul. "Imperial House of Austria". www.angelfire.com/realm/gotha/ (Paul Theroff’s Royal Genealogy Site).[self-published source][better source needed]
 • Theroff, Paul. "Royal House of Württemberg". www.angelfire.com/realm/gotha/ (Paul Theroff’s Royal Genealogy Site).[self-published source][better source needed]:
 • Theroff, Paul. "Princely House of Erbach-Fürstenau". www.angelfire.com/realm/gotha/ (Paul Theroff’s Royal Genealogy Site).[self-published source][better source needed]
 • Theroff, Paul. "Countly House of Eltz". www.angelfire.com/realm/gotha/ (Paul Theroff’s Royal Genealogy Site).[self-published source][better source needed]