เจ้าชายออสการ์แห่งเบลเยียม

เจ้าชายออสการ์แห่งเบลเยียม (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Oscar of Belgium) ประสูติเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นพระโอรสพระองค์เล็กในเจ้าหญิงแดลฟีนแห่งเบลเยียม กับ เจมส์ โอ แฮร์ เป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 แห่งเบลเยียม พระราชภาคิไนยในสมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม รัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระภคินี 1 พระองค์ คือ

  1. เจ้าหญิงโฌเซฟีนแห่งเบลเยียม
เจ้าชายออสการ์แห่งเบลเยียม
พระนามเต็ม
ออสการ์ โอ แฮร์
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
พระบิดาเจมส์ โอ แฮร์
พระมารดาเจ้าหญิงแดลฟีนแห่งเบลเยียม
ประสูติ28 เมษายน พ.ศ. 2551 (13 ปี)
เบลเยียม

เมื่อแรกประสูตินั้น พระองค์และพระภคินีมีพระนามเป็นสามัญชน โดยภายหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พระมารดาของพระองค์ซึ่งเป็นพระราชธิดานอกสมรสใน สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 สมเด็จพระบรมราชอัยกา ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศแห่งพระราชวงศ์ ส่งผลให้พระองค์และพระภคินี ทรงดำรงพระยศตามพระมารดาด้วย