เจ้าชายออสการ์แห่งเบลเยียม

เจ้าชายออสการ์แห่งเบลเยียม
พระนามเต็มออสการ์ โอ แฮร์
พระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเบลเยียม
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ28 เมษายน พ.ศ. 2551 (12 ปี)
เบลเยียม
พระบิดาเจมส์ โอ แฮร์
พระมารดาเจ้าหญิงแดลฟีนแห่งเบลเยียม

เจ้าชายออสการ์แห่งเบลเยียม (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Oscar of Belgium) ประสูติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 เป็นพระโอรสพระองค์เล็กใน เจ้าหญิงแดลฟีนแห่งเบลเยียม กับ เจมส์ โอ แฮร์ เป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 แห่งเบลเยียม พระราชภาคิไนยใน สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม รัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระภคินี 1 พระองค์ คือ

  1. เจ้าหญิงโฌเซฟีนแห่งเบลเยียม

เมื่อแรกประสูตินั้น พระองค์และพระภคินีมีพระนามเป็นสามัญชน โดยภายหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 พระมารดาของพระองค์ซึ่งเป็นพระราชธิดานอกสมรสใน สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 สมเด็จพระบรมราชอัยกา ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศแห่งพระราชวงศ์ ส่งผลให้พระองค์และพระภคินี ทรงดำรงพระยศตามพระมารดาด้วย