เจ้าชายยองซู (이영수,1693) พระราชโอรสองค์ที่ 3 ในพระเจ้าซุกจง พระราชาลำดับที่ 19 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน ที่ประสูติแต่ พระสนมซุกบิน ตระกูลชเว และเป็นพระเชษฐาของ พระเจ้าย็องโจ พระราชาลำดับที่ 21 แต่หลังจากประสูติกาลได้ไม่นานก็สิ้นพระชนม์

ในละครเรื่อง เดิมพันบัลลังก์เดือด ทีมงานผู้สร้างได้นำเจ้าชายยองซูมาเขียนตีความเรื่องราวของพระองค์ขึ้นใหม่โดยให้เป็นชายหนุ่มนามว่า แพ็คแทกิล

พระบรมวงศานุวงศ์ แก้

ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ แก้