เจ้าชายฟร็องซัว เคานต์แห่งเคลมอนต์

เจ้าชายฟร็องซัว เคานต์แห่งเคลมอนต์ (อังกฤษ: Prince François, Count of Clermont)

เจ้าชายฟร็องซัว เคานต์แห่งเคลมอนต์
พระนามเจ้าชายฟร็องซัว เคานต์แห่งเคลมอนต์
พระนามเต็มฟร็องซัว เฮรี หลุยส์ มารี
พระอิสริยยศเคานต์แห่งเคลมอนต์
ฐานันดรฮิสรอยัลไฮเนส
ราชวงศ์ราชวงศ์ออร์เลอ็อง
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504
ฝรั่งเศส
สิ้นพระชนม์30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (56 ปี)
พระบิดาเจ้าชายเฮนรี เคานต์แห่งปารีส (ประสูติ พ.ศ. 2476)
พระมารดาดัชเชสมาเรีย-เทเรซาแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค

พระประวัติแก้ไข

เจ้าชายฟร็องซัว เคานต์แห่งเคลมอนต์ ประสูติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระบุตรพระองค์ที่ 2 และพระโอรสพระองค์แรกใน เจ้าชายเฮนรี เคานต์แห่งปารีส (ประสูติ พ.ศ. 2476) และ ดัชเชสมาเรีย-เทเรซาแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค พระชายาพระองค์แรก ทรงมีพระบิดามารดาทูลหัวคือ เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส (พ.ศ. 2451–2542) พระอัยกา และ อาร์ชดัชเชสโรสแห่งออสเตรีย พระอัยยิกาฝั่งพระมาดา พระองค์ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 1 ในการสืบพระอิสริยยศ เคานต์แห่งปารีส ดยุกแห่งฝรั่งเศส แต่พระองค์ทรงมีพระโรคที่ติดมาแต่ครั้นประสูติ คือโรคท็อกโซพลาสมา ส่งผลให้มีความบกพร้องทางพระวรกาย และพระทัย ซึ่งเจ้าหญิงแบลนช์ พระขนิษฐาก็ประชวรด้วยโรคเดียวกับพระองค์

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เจ้าชายจีนส์ ดยุกแห่งเวนมอนต์ พระอนุชาได้แถลงการณ์ว่า เจ้าชายฟร็องซัว เคานต์แห่งเคลมอนต์ ได้สิ้นพระชนม์ลงอย่างสงบแล้ว สิริพระขันษา 56 ปี โดยสาเหตุของการสิ้นพระชนม์นั้นมาจากอาการป่วยของโรคนั่นเอง

ฝังพระศพแก้ไข

เจ้าชายเฮนรี เคานต์แห่งปารีส (ประสูติ พ.ศ. 2476) ดยุกแห่งฝรั่งเศส ประมุขพระราชวงศ์ออร์เลอ็องแห่งฝรั่งเศส พร้อมด้วยเจ้าหญิงมิคาเอล่า เคานต์เตสแห่งปารีส พระชายา พร้อมด้วยสมาชิกพระราชวงศ์ออร์เลอองส์ของฝรั่งเศส เสด็จไปในการพิธีพระศพ เจ้าชายฟร็องซัว เคานต์แห่งเคลมอนต์ พระโอรส ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สิริพระชันษา 56 ปี พิธีพระศพจัดขึ้น ณ วิหารหลวงประจำพระราชวงศ์ออร์เลอ็อง เมืองเดรอซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส