เจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ ทรงเป็นพระประมุขที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในราชวงศ์ลิกเตนสไตน์ นั้นคือ 51 ปี

เจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์
Fürst Franz Josef II..jpg

พระบรมนามาภิไธย Franz Josef Maria Aloys Alfred Karl Johannes Heinrich Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella
พระปรมาภิไธย เจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์
พระอิสริยยศ เจ้าชายพระประมุขแห่งลิกเตนสไตน์
ราชวงศ์ ราชวงศ์ลิกเตนสไตน์
รัชกาล 51 ปี 111 วัน
รัชกาลก่อน เจ้าชายอาล็อยส์
รัชกาลถัดไป เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2449
สวรรคต 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 (83 พรรษา)
พระราชบิดา เจ้าชายอาล็อยส์แห่งลิกเตนสไตน์
พระราชมารดา อาร์ชดัชเชสเอลีซาเบ็ท อมาเลียแห่งออสเตรีย
พระอัครมเหสี เคาน์เตสจอร์จจีนา ฟอน วิลเซค
พระราชบุตร เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์
เจ้าชายฟิลลิพแห่งลิกเตนสไตน์
เจ้าชายนิคโคเลาส์แห่งลิกเตนสไตน์
เจ้าหญิงโนราแห่งลิกเตนสไตน์
เจ้าชานฟรันทซ์ โยเซ็ฟแห่งลิกเตนสไตน์ (ค.ศ. 1962–1991)

ในรัชสมัยของพระองค์ ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการออกเสียงครั้งแรกในประชามติปี พ.ศ. 2527 และทรงได้เห็นการพัฒนาของประเทศจากประเทศล้าหลังเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

พระองค์สวรรคตด้วยพระชนมายุ 83 พรรษา เจ้าขายฮันส์-อาดัม จึงครองราชย์เป็นเจ้าชายในรัชกาลถัดไป

สงครามโลกครั้งที่ 2แก้ไข

ลิกเตนสไตน์วางตัวเป็นกลางตลอดสงคราม และความเป็นกลางนั้นไม่ได้ถูกรุกรานจากฝ่ายไหนเลย

บั้นปลายรัชกาลแก้ไข

เจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 ได้สละราชสมบัติให้แก่เจ้าชายฮันส์-อาดัมในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2527 และทรงสวรรคตวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ทรงปกครองประเทศเป็นเวลา 51 ปี ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในยุโรปในช่วงนั้น