เจ้าชายชาร์ลแห่งลักเซมเบิร์ก (ประสูติ พ.ศ. 2563)

เจ้าชายชาร์ลแห่งลักเซมเบิร์ก (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Charles of Luxembourg) ประสูติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นพระโอรสพระองค์แรกในแกรนด์ดยุก และ แกรนด์ดัชเชสรัชทายาท เป็นพระนัดดาใน แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก และแกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 2 ในการสืบราชบัลลังก์

เจ้าชายชาร์ล
ประสูติ10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (4 ปี)
นครลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
พระนามเต็ม
ชาร์ล ฌ็อง ฟีลิป โฌแซ็ฟ มารี กีโยม
ราชวงศ์
พระบิดาเจ้าชายกีโยม
พระมารดาเจ้าหญิงสเตฟานี

อ้างอิง

แก้