เจ้าชายจินอัน หรือ แทกุนจินอัน (เกาหลี: 이방우 진안대군, 1897-15 มกราคม 1937) เป็นเจ้าชายแห่งโชซ็อนและเป็นพระราชโอรสองค์โตของ พระเจ้าแทโจ แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน และ พระนางชินอึย

เจ้าชายจินอัน
ประสูติพ.ศ. 1897
 โครยอ
ลีพังอู
สิ้นพระชนม์15 มกราคม พ.ศ. 1937
ฮัมฮึง  โชซ็อน
ราชสกุลอี
พระบิดาพระเจ้าแทโจแห่งโชซ็อน
พระมารดาพระนางชินอึย

พระประวัติ

แก้

พระองค์เป็นราชเลขาของกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง ราชวงศ์โครยอ ใน ค.ศ. 1388 พระบิดาของพระองค์ พระเจ้าแทโจ ล้มล้างราชวงศ์โครยอ หลังจากได้เห็นเหตุการณ์นี้พระองค์ไปที่ภูเขาโบเกในชอลวอนเพื่อเกษียณ ต่อมาพระองค์เสด็จไปที่ ฮัมฮึง ซึ่งอยู่ในเกาหลีเหนือในปัจจุบัน ที่นั่นพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุ 40

ใน พ.ศ. 1935 เมื่อพระเจ้าแทโจพระราชทานพระนามาภิไธยให้กับพระราชโอรสองค์โตของพระองค์กลายเป็นที่รู้จักในพระนาม เจ้าชายจินอัน

ในพงศาวดารของราชวงศ์โชซ็อนอธิบายถึงเจ้าชายจินอันว่าพระองค์โปรดปรานน้ำจัณฑ์ (สุรา) และระบุว่าพระองค์เสวยจำนวนมากจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนม์

อย่างไรก็ตามตามที่อนุสรณ์หินของ เจ้าชายจินอัน ซึ่งสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2332 ระบุว่า

เจ้าชายจินอันเป็นพระโอรสที่ดีของพระบิดาและพระมารดาของพระองค์ และดูแลพระอนุชาและพระขนิษฐาของพระองค์อย่างดี เมื่อพระองค์เจริญพระชนม์ขึ้นพระองค์มีความสนพระทัยในวรรณคดีและฝึกฝนวิถีชีวิตที่อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่ได้นึกถึงความมั่งคั่งหรือสิทธิอำนาจ

พงศาวลี

แก้