เจ้าชายโคโตฮิโตะ เจ้าคังอิน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เจ้าชายโคโตฮิโตะ เจ้าคังอิน (ญี่ปุ่น: 閑院宮載仁親王 โรมาจิ: คังอินโนะมิยะ โคโตฮิโตะ ชินโน) เป็นพระอนุวงศ์ญี่ปุ่นและเสนาธิการกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น ระหว่าง ค.ศ. 1931 ถึง 1940

เจ้าชายโคโตฮิโตะ เจ้าคังอิน
Prince Kanin Kotohito.jpg
พระอิสริยยศเจ้าคังอิง
ฐานันดรศักดิ์ชินโน
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2409
สิ้นพระชนม์21 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
พระราชบิดาเจ้าชายฟุชิมิ คูนิเอะ
พระชายาเจ้าหญิงคังอิน ชิเอโกะ
พระราชบุตรเจ้าชายอัตสึฮิโตะ เจ้าคังอิน
เจ้ายุกิโกะแห่งคังอิน
เจ้าหญิงชิเงะโกะแห่งคังอิน
เจ้าหญิงคังอิน ซูเอโกะ
เจ้าชายคังอิน ฮะรุฮิโตะ
เจ้าหญิงคังอิน ฮิโรโกะ
เจ้าหญิงคังอิน ฮะนะโกะ