เจ้าจอมเพ็ง ในรัชกาลที่ 2

เจ้าจอมเพ็ง เป็นพระสนมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง สุรคุปต์) สกุลอำมาตย์รามัญต่างมารดากับเจ้าจอมมารดาป้อม เป็นละครหลวงรุ่นกลางในรัชกาลที่ 1 สำรับเดียวกันกับเจ้าจอมมารดาป้อม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสเล่าไว้ว่า "ดีแต่บทบาท แต่รูปพรรณหน้าตานั้นก็ไม่สู้งาม ถึงเมื่อออกโรงก็เป็นแต่สวมหน้าโขน" นอกจากตัวพระรามที่ท่านเล่นจนมีชื่อเสียงแล้ว ท่านยังเล่นเป็นตัวนางบาหยันอีกด้วย ต่อมาท่านได้เป็นครูละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษเทเวศร์[1]

เจ้าจอมเพ็ง
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
บิดามารดา
  • พระยารัตนจักร (หงส์ทอง สุรคุปต์) (บิดา)

อ้างอิง แก้