เจ้าจอมมารดาสุด ในรัชกาลที่ 5

เจ้าจอมมารดาสุด ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุตรีของพระยาสุรินทราราชเสนี (จั่น สุกุมลจันทร์) กับคุณหญิงกลิ่น สุรินทรราชเสนี (สกุลเดิม รักตประจิต) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2394 ท่านมีพี่น้องที่ได้รับราชการฝ่ายในด้วยกันคือ

เจ้าจอมมารดาสุด
ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาสุด ในรัชกาลที่ 5.jpg
เกิดสุด สุกุมลจันทร์
พ.ศ. 2394
เสียชีวิต4 กรกฎาคม พ.ศ. 2455
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
บิดามารดาพระยาสุรินทรราชเสนี (จั่น สุกุมลจันทร์)
คุณหญิงสุรินทรราชเสนี (กลิ่น)

เจ้าจอมมารดาสุด เคยรับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมอยู่งานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [1]

เจ้าจอมมารดาสุดมีประสูติกาลพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียว คือ พระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดี ซึ่งประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2415 สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2469 พระชันษารวม 54 ปี

เจ้าจอมมารดาสุดถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 17.00 น. วันเดียวกัน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ เสนาบดี กระทรวงวัง เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เจ้าจอมมารดาสุด[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เจฟฟี่ ไฟน์สโตน. จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:พิษณุโลกการพิมพ์. 2532
  2. ข่าวอสัญกรรม
  3. ราชกิจจานุเบกษา, การถวายบังคมพระบรมรูปแลพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์, 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1894, หน้า 262
  4. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 4" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (36): 1040. 6 ธันวาคม พ.ศ. 2451. Check date values in: |date= (help)
  • สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2551. 296 หน้า. ISBN 9744516817
  • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554. 368 หน้า. ISBN 9786167058580