เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ ในรัชกาลที่ 3

เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ ในรัชกาลที่ 3 (ไม่ทราบ - 2448) บาทบริจาริกา ใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระมารดาของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์

เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่
เสียชีวิตพ.ศ. 2448
เมืองนครศรีธรรมราช
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์
บิดามารดา

ประวัติ แก้

เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่เกิดเมื่อใดไม่มีหลักฐานเป็นธิดาของ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนที่ 3 บุตรบุญธรรมของ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนที่ 2 และเป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทำให้เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่มีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนมารดาของเจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่คือ ท่านผู้หญิงนครศรีธรรมราช (อิน ณ นคร)

ต่อมาผู้เป็นบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันกับน้องสาวคือเจ้าจอมน้อยเล็ก เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่มีประสูติกาลพระโอรสพระองค์เดียวคือ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2368

เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อพ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสวนป่าน เมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2448[1] อัฐิถูกเก็บไว้ที่วิหารสามจอม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับพระอัฐิและอัฐิของสกุลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเจ้านายสกุล ณ นคร เช่น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปัทมราช เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) เป็นต้น[2]

อ้างอิง แก้