เปิดเมนูหลัก

เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ในรัชกาลที่ 1

เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว เป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 1 ธิดาพระยาจักรีเมืองนครศรีธรรมราช มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ คือ