เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ในรัชกาลที่ 1

เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว เป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 1 ธิดาพระยาจักรีเมืองนครศรีธรรมราช มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ คือ

เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์
หม่อมไกรสร พึ่งบุญ
บิดามารดาพระยาจักรี