เปิดเมนูหลัก

เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ในรัชกาลที่ 1

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว)

เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว เป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 1 ธิดาพระยาจักรีเมืองนครศรีธรรมราช มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ คือ